Malmöhusgardets verksamhet
 
Malmöhusgardet aktiva medlemmar träffas på måndagskvällarna.
På lokalen har vi materialvård, nytillverkning av vapen eller kanske läser en bok om "vår" tid.
Detta sker med början vid 18.30-tiden och vi brukar sluta vid 21.00-tiden.
Nu har vi även en träningslokal och vi tränar in vårt exercisprogram mellan 18-19 på måndagar.

Ibland får vi uppdrag eller framträdanden som vi kallar det. Det kan vara allt från kungabesök till personalfester på slotten i Skåne.
På sommaren har vi ofta några större framträdanden, där vi är borta några dagar i taget.
Vi gör mellan 15-25 framträdanden under ett år.
Eftersom vi är en ideell förening får vi inte betalt för det vi gör.