Jörgen Urne
 
Fältet överst till vänster. Örnklo med fjädrar och odelad botten.
 
En av Danmarks älsta adelsätter, från sydjylland.
Länsherre på Malmöhus mellan åren 1539-1542.
 
Tillbaka
PF