MALMÖHUSGARDET
En kulturell och ideell förening för att levandegöra historia

På museerna kan vi se våra fäders föremål och redskap. På väggarna hänger tavlor som vittnar om deras
vackra kläder och i böckerna kan vi se träsnitt som skildrar krig men också folklivet.
Att levandegöra historia är att låta figurerna på tavlorna kliva ur sina ramar och visa upp sig i all sin prakt.
Att låta hantverkarna ta upp sitt nedlagda hantverk.
Att låta knektarna dra på sig sina rustningar eller praktfulla dräkter och formera sig för strid eller parad.
Att återskapa historiska miljöer för att spegla händelser och skeenden.
Allt detta ingår i vår förenings stolta målsättning.

Historiskt sett är vi placerade i det tidiga 1500-talet. Länsherren på Malmöhus slott, i det då danska Malmö,
var ålagd av Kungen att hålla två hundra landsknektar i sin tjänst.
Nämnas bör att Malmö då var Nordens näst största stad och tillsammans med Köpenhamn hela norra Europas kulturella och ekonomiska centrum.
En tid då skjutvapen var relativt ofarliga och uppgörelserna på slagfältet var ett lysande skådespel.
Med detta som bakgrund föddes idéen 1986 att försöka återskapa delar av detta garde.
1987 paraderade de 15 första knektarna och sedan har utvecklingen bara gått framåt.

Idag innehar föreningen ett större antal dräkter och kan visa ett spektrum av den sena medeltidens
och renässansens olika samhällsklasser. Vi lägger ner stor möda för att ta fram dräkter, vapen och
andra föremål på ett så korrekt sätt som möjligt.
All vår materiel är individuellt nyskapade konsföremål, som är mycket tidstypiska både till sin
funktion och sitt utseende.

Malmöhusgardet gör framträdanden av de mest skilda slag. Allt från historiskt pampiga
tattoo-uppvisningar till festliga inramningar vid kungabesök.
Vi har också själva iscensatt "historiska kungabesök" med all den ståt och prakt som sådana kunde uppvisa.
Vi är ofta engagerade vid fester och middagar på rådhus och slott.
Vi brukar skräddasy ett speciellt program för varje tillfälle. Ett uppskattat inslag är en historisk
dräktparad i det tidiga 1500-talet.

Föreningen har också möjlighet att montera upp en liten medeltidskrog, (Feta Gåsen), med ekbord och bänkar. Personalens dräkter, laggade ekstånkor, specialgjord meny, handslagna wittenmynt mm, hjälper till att skapa en historisk och kulinarisk upplevelse.
Spel och lekar var förr populära inslag vid marknader eller vid andra fesliga tillfällen.
Gardet har tagit fram ett medeltida kägelspel och anordnar turneringar, som väckt stor uppskattning
och roat både åskådare och deltagare.

Malmöhusgardet är en kulturell och ideell förening som hela tiden utvecklas.
Att syssla med historia är intressant. Att återskapa och levandegöra den, ger en känsla som är svår
att förklara. Den konkreta bearbetningen av historien breddar på något sätt själva livsupplevelsen
och berikar själen på ett ovärderligt sätt.

Citat ur föreningens målsättning: "Att minna om vad som sig fordom dags utspelat hafver - -på det
att anfädras och erlige män och kvinnors värf icke torde falla i glömska och att händelser i förfluten
tid icke förringas eller bortglömmas."

E-mail