Malmöhusgardets Styrelse 2017
 
Ordförande Bengt Dahlvig
Vice ordförande & hövitsman Alf Nordbergh
Kassaförvaltare Laszlo Walter
Skrivare & webbansvarig Peter Fagerstrand
Materialförvaltare Jan Malmquist
   
Ersättare 1 Birger Nilsson
Ersättare 2 Leif Strandqvist
Ersättare 3 Sven Strindheim