Malmöhusgardets Styrelse 2018
 
Ordförande Bengt Dahlvig
Vice ordförande & hövitsman Alf Nordbergh
Kassaförvaltare Laszlo Walter
Skrivare & webbansvarig Peter Fagerstrand
Materialförvaltare Jan Malmquist
   
Ersättare 1 Birger Nilsson
Ersättare 2 Sven Strindheim
Ersättare 3 Rolf Bengtsson