Stockholm
 
Antal gånger
Armemuseet
6
Vattenfestivalen
4
Livrustkammaren
1
Nordiska Museet
1
   

PF