Albrekt Jepsen Ravensberg
 
Kluvet vapen(vänster fält vitt), högra fältet delat (rött över och svart under).
 
Riddare år 1500. Länsherre på Falsterbo 1502.
Deltog i kung Hans krigståg mot Sverige.
Riksråd 1513. Fick krogen i Helsingör 1513.
Friarfärd till tyske kejsaren för Christian II:s räkning 1514. Förde Elisabeth till Danmark och Christian. Blev hennes livvakt, trogen till hennes död 1526. Byggde huvudbygnaden på Malmöhus 1526-1530.
Död 1532.
 
Tillbaka
PF