Malmöhusgardets målsättning

 

Malmöhusgardet är en ideell och kulturell förening som vill levandegöra Malmös praktfulla 1500-tals historia.
Gardet bildades 1986, hade sitt första framträdande ett år senare och har nu gjort över 500 officiella framträdanden.

Historiskt sett är gardet placerat på det tidiga 1500-talets Malmö. Länsherren på Malmöhus slott, då i det danska Malmö, var ålagd av kungen att hålla 200 landsknektar i sin tjänst. Detta var en tid skjutvapen var relativ ofarliga, oftast farligast för skytten, och uppgörelserna på slagfälten var ett lysande skådespel.

Vid denna tidpunkt var Malmö nordens näst största stad och tillsammans med Köpenhamn hela norra Europas
kulturella och ekonomiska centrum.

Målsättning för Malmöhusgardet:

"Compagniet" skall i redelige gärningar verka för: Att minna om vad som sig fordom dags utspelat hafver i den sköna staden Malmö, enkannerligen i den tid under konungarna Frederik och Christians danske regementer 1524 - 1559,
på det att anfädras och erlige män och kvinnors värf icke torde falla i glömska och att händelser i "Arilds tid" icke förringas eller bortglömmas.
Item att genom sin gardes - och uppvisningshop visa huru danske kungens länsherresvenner på Malmöhus kan ha verkat och levt, vid fröjdelige fester men äfven när onda och märkeliga tidende varslades.
Gardet iförde prydelige 1500-tals klädnader, skall föra konungarna Frederik och Christians färger.

Hopen, vari inräknas knektar, pipare, trummare, anföres av hövitsmannen. Item att i fredelig samvaro med Malmö museer vid festliga och glädjesamma stunder sprida en trovärdig atmosfär på kongens Malmöhus, de nordiska
rikenas äldsta och prydligaste renässansfäste.

Kallade till "compagniet" eller sammanslutningen äro envar som därtill känner sig manad - dock inskrives i uppvisningsgardet endast redelige och därtill väl öfvade män. Medlemskapet kunna sålunda innefattas i tvenne slag: den aktive gardes-svennen och den passive, men historiskt intresserade och stödjande gardes-vännen.