Vill Du komma i kontakt med Malmöhusgardet,
kan Du ringa nedanstående telefonnummer.
 
Beställning av gardet, Ordförande 070-699 24 41
   
   
 
Eller skicka ett e-mail