Vem eller vilka är vi?

Malmöhusgardet är en ideell och kulturell förening som vill levandegöra Malmös praktfulla 1500-tals historia. Gardet bildades 1986, hade sitt första framträdande ett år senare och har nu gjort över 600 officiella framträdanden.
Historiskt sett är gardet placerat på det tidiga 1500-talets Malmö. Länsherren på Malmöhus slott, då i det danska Malmö, var ålagd av kungen att hålla 200 landsknektar i sin tjänst. Detta var en tid då skjutvapen var relativ ofarliga, oftast farligast för skytten, och uppgörelserna på slagfälten var ett lysande skådespel. Vid denna tidpunkt var Malmö nordens näst största stad och tillsammans med Köpenhamn hela norra Europas kulturella och ekonomiska centrum.


Med detta som bakgrund föddes idén 1986 att försöka återskapa delar av detta garde. 1987 paraderade de 15 första knektarna och sedan har utvecklingen bara gått framåt. Idag innehar föreningen ett större antal dräkter och kan visa ett spektrum av den sena medeltidens och renässansens olika samhällsklasser. Vi lägger ner stor möda för att ta fram dräkter, vapen och andra föremål på ett så korrekt sätt som möjligt. All vår materiel är individuellt nyskapade konstföremål, som är mycket tidstypiska både till sin funktion och sitt utseende.

På museerna kan vi se våra fäders föremål och redskap. På väggarna hänger tavlor som vittnar om deras vackra kläder och i böckerna kan vi se träsnitt som skildrar krig men också folklivet. Ett sätt att levandegöra historia är att låta figurerna på tavlorna kliva ur sina ramar och visa upp sig i all sin prakt, att låta hantverkarna ta upp sitt nedlagda hantverk och att låta knektarna dra på sig sina rustningar eller praktfulla dräkter och formera sig för strid eller parad. Likaså att återskapa historiska miljöer för att spegla händelser och skeenden. Allt detta ingår i vår förenings stolta målsättning.


Malmöhusgardets verksamhet

Malmöhusgardet gör framträdanden av de mest skilda slag. Allt från historiskt pampiga tattoo-uppvisningar till festliga inramningar vid kungabesök. Vi har också själva iscensatt "historiska kungabesök" med all den ståt och prakt som sådana kunde uppvisa. Vi är ofta engagerade vid fester och middagar på rådhus och slott. Vi brukar skräddarsy ett speciellt program för varje tillfälle. Ett uppskattat inslag är en historisk dräktparad i det tidiga 1500-talet.
Föreningen har också möjlighet att montera upp en liten medeltidskrog, (Feta Gåsen), med ekbord och bänkar. Personalens dräkter, laggade ekstånkor, specialgjord meny, handslagna wittenmynt, mm, hjälper till att skapa en historisk och kulinarisk upplevelse. Spel och lekar var förr populära inslag vid marknader eller vid andra festliga tillfällen. Gardet har tagit fram ett medeltida kägelspel och anordnar turneringar, som väckt stor uppskattning och roat både åskådare och deltagare. Malmöhusgardet är en kulturell och ideell förening som hela tiden utvecklas. Att syssla med historia är intressant. Att återskapa och levandegöra den, ger en känsla som är svår att förklara. Den konkreta bearbetningen av historien breddar på något sätt själva livsupplevelsen och berikar själen på ett ovärderligt sätt.

Malmöhusgardet aktiva medlemmar träffas på måndagskvällarna. På lokalen har vi materialvård, nytillverkning av vapen eller kanske läser en bok om "vår" tid. Detta sker med början vid 18.30-tiden och vi brukar sluta senast 21.00-tiden.
Ibland får vi uppdrag eller framträdanden som vi kallar det. Det kan vara allt från kungabesök, bröllop, företags "kick-off", invigningar,  till personalfester på slotten i Skåne. På sommaren har vi ofta några större framträdande, där vi är borta några dagar i taget. Vi gör mellan 15-25 framträdanden under ett år.
Eftersom vi är en ideell förening utgår ingen personlig ersättning för insatsen. När man varit med i gardet under några år, kan man bli gardessven. Det innebär att man blir edsvuren knekt och får sitt knektnamn i gardet. För att bli edsvuren i gardet krävs bland annat att man övat på gardets exercisprogram och att man är en bra vän och kamrat. Knektnamnet kan hänsyfta på en egenskap knekten har eller kanske hänsyfta till knektens yrke.

Målsättning för Malmöhusgardet

"Att minna om vad som sig fordom dags utspelat hafver - -på det att anfädras och erlige män och kvinnors värf icke torde falla i glömska och att händelser i förfluten tid icke förringas eller bortglömmas."
(Citat ur föreningens målsättning)

"Compagniet" skall i redlige gärningar verka för:
Att minna om vad som sig fordom dags utspelat hafver i den sköna staden Malmö, enkannerligen i den tid under konungarna Frederik och Christians danske regementer 1524 - 1559, på det att anfädras och erlige  män och kvinnors värf icke torde falla i glömska och att händelser i "Arilds tid" icke förringas eller bortglömmas. Item att genom sin gardes - och uppvisningshop visa huru danske kungens länsherresvenner på Malmöhus kan ha verkat och levt, vid fröjdelige fester men äfven när onda och märkeliga tidende varslades. Gardet iförde prydelige 1500-tals klädnader, skall föra konungarna Frederik och Christians färger.

Hopen, vari inräknas knektar, pipare, trummare, anföres av hövitsmannen. Item att i fredelig samvaro med Malmö museer vid festliga och glädjesamma stunder sprida en trovärdig atmosfär på kongens Malmöhus, de nordiska rikenas äldsta och prydligaste renässansfäste.

Kallade till "compagniet" eller sammanslutningen äro envar som därtill känner sig manad - dock inskrives i uppvisningsgardet endast redelige och därtill väl öfvade män. Medlemskapet kunna sålunda innefattas i tvenne slag: den aktive gardes-svennen och den passive, men historiskt intresserade och stödjande gardes-vännen."

(Ursprungstexter P.F. redigerade av PEO våren 2020.)

 

Malmöhusgardet rekryterar!

Är Du intresserad av att levandegöra Malmös 1500-tals historia i tidstypiska dräkter och vapen vid
bröllop, invigningar och andra arrangemang?

-kontakta då Bengt Dahlvig 0709-667110.

 

 
V.2.01