Gardets fana
Länsherrarna som pryder vår fana
Albrekt Jepsen Ravensberg
Jörgen Urne
Fältet överst till vänster.
Kluvet vapen(höger fält vitt), vänstra fältet delat (rött över och svart under).
Fältet överst till höger.
Örnklo med fjädrar
och odelad botten .
   
Mogens Gyllenstjärna Jesper Friis Egersaaker
Fältet nere till vänster.
Sju-uddig stjärna (gul) på odelad botten (blå). Uppåtgående stjärna.
Fältet nere till höger.
Tre sittande ekorrar
hållande var sin nöt
på odelad botten.
I mitten finns skånegripen
Hur fanan blev till   Dikt vid fanans överlämnande
 
Tillbaka