Jesper Friis Egersaaker
(Friis-släkten av Egersaaker)
 
Tre sittande ekorrar (svarta) hållande var sin nöt (röd) på odelad botten (vit).
 
Köksmästare hos Marsken Tyge Krabbe på Helsingborgs slott.
Ledde där 1535 delar av försvaret mot Jörgen Kocks bondearme.
Länsherre på Malmöhus 1541-1549.
 
Tillbaka
PF