Edsvurna knektar i Malmöhusgardet
När man har varit med gardet under några år, kan man bli gardessven, dvs man blir edsvuren knekt och får sitt knektnamn i gardet. För att kunna bli edsvuren i gardet krävs bl a att man övat på gardets exercisprogram och man är en bra vän och kamrat. Knektnamnet är tex en egenskap knekten har, eller kanske hänsyftar till knektens yrke.

Alla knektnamn tas i samråd med knekten, så om ni tycker att något namn är stötande eller på något annat sätt är kränkande, så har knekten samtyckt till sitt knektnamn och ingen blir påtvingad namnet.

Vi försöker att varje år svära in några knektar.

Nedan följer de knektar som hittills svurit knekt-eden samt deras knektnamn och det år de svor eden.
 
1987
Sten Johnson Sturske
Jan Malmqvist Trofaste
Bengt Månsson Guldhändige
Bo Korsberg Svärdsfejare
Arne Svensson Trummare
 
1988
Conny Wänberg Handfaste
Alf Nordbergh Skäggfagre
Bengt Ohlin Knekt
Jan Bermgård Taktfaste
Rolf Ohlsson Timmerman
   
1989  
Lennarth Blondell Skarpslipe
Peter Fagerstrand Bredbringa
Nils-Åke Mårtensson Ljusråde
Rickard Lundqvist Kjolglade
Jonas Carlsson Pipare
   
1990  
Lennart Persson Gråskägg
Laszlo Walter Storsluke
Jan Joo Landlöse
Nils Pedersen Dansk
   
1992  
Egon Mohlin Den gode
Lars Danielson Lagkloke
   
1994  
Ingmar Linde Svarte
Per Larsen Fynbo
Erland Helmgren Senstarke
Robert Wahlström Röde
Gunnar Plöen Ryttare
   
1996  
Lennart Öst Träsnidare
Fred Nilsson Skrivare
Lars-Göran Holmåker Västgöte
Lars Håkansson Rännare
   
1998  
Conny Hellgren Trummare
Lars-Göran Rosqvist Väktare
Göran Lindqvist Penselflinke
Gunnar Bolstad Tondöve
   
1999  
Johan Persson Bösseskytt
Anders Grönvall Ölhävfare
Conny Emander Stenbrytare
Anders Ekberg Öfarare
Leif Strandqvist Kurir
   
2000  
Lars Körner Vittfarne
Birger Nilsson Valbo
Lars-Åke Christensson Rättframme
Thomas Berggren Forkusk
Leif Lilja Sjöfarare
   
2001  
Torsten Wangin Trygge
Ulf Jakobsson Lagfarne
   
2002  
Ken Gagnemo Kallskålare
Lars Lindqvist Krognos
   
2003  
Bo Horneij Röjare
Bengt Dahlvig Styrvålt
Lars Holmgren Bjerre
   
2007  
Lothar Niebuhr Skarpskytt
Bo Torstensson Brandvakt
   
2008  
Bengt Alström Ilandgågne
Göran Eklund Knalle
Mats-Olof Mattsson Bågskytt
Klas Karlsson Korsfarare
Robert Pettersson Vindragare
   
2013  
Jan-Åke Magnusson Landskrone
Matz Pålsson Anstryke
   
2015  
Sven Strindheim Speleman
Mats Thimgren Länsman
   
2016  
Rolf Bengtsson Skåning
PerOlof Iwars Humulus