Dikt vid överlämnandet av fana.
En fana högt att hålla
fick vi i uppdrag att fålla.
Raska damer fann råd och dåd
rustade sig med nål och tråd.
 
Den striden gick lös och väldigt stod
så det runno tårar svett och blod.
Nålar beto och saxarna skrällde
vi klippte och sydde, slet och skällde.
 
Tyget var slinkigt och ej som vi vill,
här gäller det att lägga manken till.
Ekorrar, stjärnor, gripar och örnklor
efter idogt arbete mot oss glor.
 
Bit för bit vi tillsammans fogade och se, vi en dag hade en fana så stolt och så värdig
Gud ske lov att den var färdig.
 
Guldsmeden smidde av silver en knopp
som sattes uppå stångens topp.
Verket nu fullbordat är
och överlämnas nu till Gardet här.
 
Malmö 871127 Ulla, Ann-Christin, Britt-Marie och Kerstin.
 
 
Hur fanan blev till
Vår fana
PF