Vill Ni komma i kontakt med Malmöhusgardet?
-då kan Ni ringa eller maila något av nedanstående:
 

Ordförande Bengt Dahlvig  070-966 71 10 mail: styrvalt99@gmail.com
Vice ordförande och Hövitsman Alf Norbergh  070-845 83 49  mail: alfnordbergh@gmail.com
Materialförvaltare Jan Malmquist  070-674 42 24  mail: jan.malmquist27@gmail.com