Vill Ni komma i kontakt med Malmöhusgardet?
 
-då kan Ni ringa till något av nedanstående telefonnummer
,
 
I första hand:
Malmöhusgardets telefon   070-699 24 41
eller direkt till någon av dessa:    
Ordförande Bengt Dahlvig  070-966 71 10
Vice ordförande och Hövitsman Alf Norbergh  070-845 83 49
Materialförvaltare Jan Malmquist  070-674 42 24
     
Ni kan också nå oss via:  E-mail till Gardet